SMARTA EKONOMIRÅD

för maximal lönsamhet

Med säkra siffror kan vi vara ett kvalificerat bollplank för att hjälpa dig att sänka kostnader, öka intäkter och jämföra med kollegor i branschen. Vi kan t ex djupdyka kring frågor som: 

 • Bättre kassaflöde
 • Vinstdisponering
 • Skatteplanering
 • Kostnadsstrukturer
 • Projekt och Budget
 • Koncernredovisning

SMARTA TILLVÄXTRÅD 

för hållbar utveckling

Genom partnerskap med en mängd experter har du tillgång till  just den rådgivare företaget behöver. Vi jobbar tätt tillsammans för att identifiera lösningar i områden som:

 • Paketering eller prissättning
 • Försäljning, marknadsföring eller kommunikation
 • Organisation, rekrytering eller HR
 • Styrelse, ledning, eller bolagsfrågor
 • Finansiering, värdering eller ägande
 • Affärsplan, målsättningar eller ägardirektiv

Smarta sätt att möta framtiden


Strategisk coachning

Våra strategicoacher hjälper dig att identifiera utmaningar eller affärsmöjligheter och innoverar smarta sätt att ta hand om dem. 

 • Provtryckning - 3 timmar - 5 000 SEK
 • Djupdykning - 6 timmar - 9 000 SEK
 • Affärslösning - 12 timmar - 15 000 SEK


Ekonomisk
analys

Våra seniora ekonomer djupdyker gärna i räkenskaperna för att analysera och identifiera möjliga lönsamhetshöjande förbättringar. 

 • Översiktlig analys - 5 000 SEK
 • Djupgående analys - 8 000 SEK
 • Fullständig analys - 12 000 SEK


Tillväxt-
workshop

Med en grupp experter inom områden som du vill utveckla dirigerar vi en workshop med flera perspektiv som effektivt hjälper dig framåt.

 • Förberedelse - 5 000 SEK
 • Workshop - 10 000 SEK
 • Rapport och rekommendationer - 2 000 SEK

Goda råd är aldrig dyra och att ta dem i tid ökar förutsättningarna att anpassa verksamheten för ändrade marknadsförhållanden och lyckas bättre.

HÖR AV DIG!

Vi är nyfikna på din framtid.

Tel: 010-10 14 200