Prislista gällande från 2021-01-01

Nedan presenteras vår prislista för löpande timarvoden. Dessa priser avser även arbete som tillkommer utöver ett överenskommet abonnemang. Samtliga priser presenteras ex. moms. 

Priser per timme

Redovisning & Löneadministration

650 kr/tim

Avstämning och periodbokslut

850 kr/tim

Bokslut & Årsredovisning

850 kr/tim

Rådgivning Ekonomi - Säkra siffror

850 kr/tim

Controller / Ekonomistyrning

950 kr/tim

Rådgivning Affärsutveckling - Smarta råd

1 300 kr/tim

Priser per styck

Inkomstdeklaration 1 - privat

2 000 kr

Inkomstdeklaration 2 - företag

3 000 kr

Deklarationsbilaga (NE, KU, K-bilaga etc)

1 000 kr

Moms eller Arbetsgivardeklaration 

200 kr

Abonnemang Enskild firma (0-100 underlag)

6 000 kr/år

Abonnemang Enskild firma (100-200 underlag)

9 000 kr/år

Abonnemang Enskild firma (200-500 underlag)

12 000 kr/år

Abonnemang Aktiebolag & Handelsbolag

enligt offert